تصاویر جرثقیلی که تبدیل به هتل شد

تصاویر جرثقیلی که تبدیل به هتل شد

کسانی که به دنبال هیجان هستند می توانند این هتل را برای اقامت انتخاب کنند.

 

 با وجود این که این هتل در یک جرثقیل قدیمی بنا شده از امکانات خیره کننده داخلی برخوردار بوده و  بیش از حد پیشرفته است. در آمستردام هلند هتلی بسیار مدرن و بزرگ ساخته شده که با هتل های معمولی یک تفاوت جدی دارد. 

 

تصاویر جرثقیلی که تبدیل به هتل شد 

تصاویر جرثقیلی که تبدیل به هتل شد

 

تصاویر جرثقیلی که تبدیل به هتل شد 

 

تصاویر جرثقیلی که تبدیل به هتل شد

 

تصاویر جرثقیلی که تبدیل به هتل شد 

 

تصاویر جرثقیلی که تبدیل به هتل شد  

 

تصاویر جرثقیلی که تبدیل به هتل شد

 

تصاویر جرثقیلی که تبدیل به هتل شد

 

تصاویر جرثقیلی که تبدیل به هتل شد

 

تصاویر جرثقیلی که تبدیل به هتل شد

 

منبع : مجله تکناز