تبلیغات

شباهت بازی پرطرفدار اساسین کرید با واقعیت +عکس

شباهت بازی پرطرفدار اساسین کرید با واقعیت +عکس

 شباهت بازی پرطرفدار اساسین کرید با واقعیت !  اساسین کرید (Assassin’s Creed) نام یکی از بازی های پرطرفدار کامپیوتری است که شباهب زیادی با عالم واقعی دارد. در این بازی لوکیشن ها و محیط بازیاز روی دنیای واقعی شبیه سازی شده اند.

 

یک کاربر علاقمند اخیرا تصمیم گرفته صحنه های این بازی را با واقعیت تطبیق دهد. شباهت بی حد مناظر این بازی با واقعیت تعجب برانگیز است.

 

شباهت بازی پرطرفدار اساسین کرید با واقعیت +عکس

شباهت بازی پرطرفدار اساسین کرید با واقعیت

شباهت بازی پرطرفدار اساسین کرید با واقعیت +عکس

شباهت بازی پرطرفدار اساسین کرید با واقعیت

شباهت بازی پرطرفدار اساسین کرید با واقعیت +عکس

شباهت بازی پرطرفدار اساسین کرید با واقعیت

شباهت بازی پرطرفدار اساسین کرید با واقعیت +عکس

شباهت بازی پرطرفدار اساسین کرید با واقعیت

شباهت بازی پرطرفدار اساسین کرید با واقعیت +عکس

شباهت بازی پرطرفدار اساسین کرید با واقعیت

شباهت بازی پرطرفدار اساسین کرید با واقعیت +عکس

شباهت بازی پرطرفدار اساسین کرید با واقعیت

شباهت بازی پرطرفدار اساسین کرید با واقعیت +عکس

شباهت بازی پرطرفدار اساسین کرید با واقعیت

شباهت بازی پرطرفدار اساسین کرید با واقعیت +عکس

شباهت بازی پرطرفدار اساسین کرید با واقعیت

شباهت بازی پرطرفدار اساسین کرید با واقعیت +عکس

شباهت بازی پرطرفدار اساسین کرید با واقعیت

شباهت بازی پرطرفدار اساسین کرید با واقعیت +عکس

شباهت بازی پرطرفدار اساسین کرید با واقعیت

شباهت بازی پرطرفدار اساسین کرید با واقعیت +عکس

شباهت بازی پرطرفدار اساسین کرید با واقعیت

 

 

تبلیغات