آموزش پاورپوینت جلسه دفاع پایان نامه

آموزش پاورپوینت جلسه دفاع پایان نامه

انجام پاورپوینت جلسه دفاع پایان نامه

انجام پاورپوینت جلسه دفاع، باید همراه با آموزش های مختلف جهت یادگیری مهارت های ساخت پاورپوینت حرفه ای و همچنین نحوه سخنرانی علمی باشد. با توجه به این که پاورپوینت، مهم ترین ابزار دانشجو برای یک ارائه علمی است، در نتیجه نیازمند طراحی و برنامه ریزی می باشد. هر پاورپوینتی با هرگونه طراحی و یا کپی کردن مطالب پایان نامه، نمی تواند منجر به یک ارائه علمی در جلسه دفاع گردد. از طرفی، نحوه تهیه پاورپوینت بر چگونگی سخنرانی علمی ما تأثیرگذار است. هدف مقاله حاضر،شناسایی و بررسی نکات مهم برای ساخت پاورپوینت حرفه ای برای جلسه دفاع پایان نامه می باشد.

 

آموزش ساخت اسلایدهای پاورپوینت دفاع

اسلایدهای پاورپوینت، باید به گونه ای ساخته شوند که در نهایت دانشجو بتواند بدون روخوانی از متن نوشته شده بر روی هر اسلاید، مطالب مهم پایان نامه را ارائه کند. اسلایدهای پاور، باید براساس طراحی آموزشی، در دوره های تخصصی مانند دوره جامع جلسه دفاع پایان نامه در سایت مهرداد سیویل، آموزش داده شود. از طرفی، در این آموزش ها،اسلایدها به گونه ای طراحی می شوند که فراموشی مطالب به حداقل برسد.

 

طراحی پاورپوینت دفاع

پاورپوینت جلسه دفاع پایان نامه، باید در هر مرحله از قرارگیری مطالب بر روی هر اسلاید و همچنین ترتیب مطالب براساس روند پایان نامه، طراحی گردد. طراحی پاورپوینت دفاع، منجر به کاهش فراموشی دانشجو در حین سخنرانی و همچنین رعایت اصول علمی پایان نامه می گردد. به دلیل این که اصول و روند پایان نامه، دارای ترتیب مشخصی می باشد که همین اصول نیز باید در طراحی اسلایدهای پاورپوینت، لحاظ گردد.طراحی پاورپوینت، نیازمند مهارت هایی است که باید در هر مرحله آموزش داده شوند.

 

آموزش نحوه قرارگیری مطالب بر روی پاورپوینت

نحوه قرارگیری مطالب بر روی اسلایدهای پاورپوینت، باید آموزش داده شوند. هر مطلبی را نباید بر روی هر اسلاید قرار دهیم. آموزش نحوه قرارگیری مطالب بر روی پاورپوینت، به ما کمک می کند که تنها مطالب مهم و پر اهمیت پایان نامه، بر روی هر اسلاید قرار داده شود.

مشاوره و انجام صفر تا صد جلسه دفاع

تعداد اسلایدهای پاورپوینت جلسه دفاع پایان نامه

تعداد اسلایدهای پاورپوینت جلسه دفاع، به عوامل مختلی مانند زمان لازم برای ارائه و مدت زمان لازم برای صحبت بر روی هر اسلاید و سرعت سخنرانی مابستگی دارد. تعداد اسلایدهای پاورپوینت برای هر پایان نامه، متفاوت است. اما، یک تعداد مشخصی از اسلاید باید به صورت معقول طراحی گردد. به طور مثال اگر تنها 20 دقیقه فرصت داریم، نباید به اندازه ی 100 صفحه پاورپوینت درست کرده باشیم.

 

نقش تعداد اسلایدهای در ارائه حرفه ای جلسه دفاع

تعداد اسلایدهای پاورپوینت، نقش مهمی در مدیریت زمان در جلسه دفاع پایان نامه دارد. از این رو، عدم مشخص کردن تعداد اسلایدها، منجر به از دست دادن زمان  و اتمام مدت زمان جلسه دفاع می شود. از این رو در اغلب ارائه های دفاع، اساتید به دانشجو تذکر می دهند که اسلایدهای پاورپوینت را رد بکند. همچنین، اغلب دانشجویان در اتمام به موقع ارائه خود در جلسه دفاع، دچار مشکل می شوند. به طور مثال، زمان جلسه دفاع برای دانشجو، تمام شده است ولی هنوز دانشجو به تجزیه و تحلیل نتایج و نتیجه گیری نهایی خود نرسیده است و مهم ترین بخش پایان نامه خود را ارائه نکرده است. همچنین عدم جذابیت سخنرانی و روخوانی از اسلایدها، نیز یکی دیگر از عواملی بوده است که اساتید دوست دارند، آن ارائه زودتر تمام شود.

 

انجام جلسه دفاع پایان نامه

برگزاری جلسه دفاع، نیازمند آموزش پاورپوینت جلسه دفاع پایان نامه و سخنرانی علمی است. هر یک از این آموزش های تخصصی دارای جزئیاتی می باشد که در دوره های جامع جلسه دفاع در سایت مهرداد سیویل، این آموزش ها با جزئیات بیشتر، ارائه شده است.انجام جلسه دفاع، بدون آمادگی و آموزش، منجر به عدم پذیرش پایان نامه یا اصلاحیه های سنگین علمی می گردد.

 

چگونه جلسه دفاع از پایان نامه دفاع کنم

نحوه متقاعدسازی داوران و پاسخ دهی به سؤالات آن ها در جلسه دفاع پایان نامه، از اهمیت بالایی برخوردار است. چگونگی دفاع کردن از پایان نامه، بدون طراحی از قبل برنامه ریزی شده و تمرین امکان پذیر نخواهد بود. نمی توانیم انتظار یک جلسه دفاع پایان نامه خوب را داشته باشیم، اگر اساتيد متوجه روند انجام پایان نامه ما نشوند. عدم

آموزش پاورپوینت جلسه دفاع پایان نامه و سپس نحوه سخنرانی علمی در این روز، قطعا ما را با مشكلات و سؤالات اساسی و علمی اساتید روبرو خواهد کرد.سوالات پايه اي و بنيادي داوران معمولا به صورتي پرسيده مي شود كه كل كار پژوهشی ما را زير سؤال خواهند برد و شما در پاسخ به این سؤالات با مشكلات بيشتري روبرو مي شويد.از این رو هدف اصلی مشاوره تخصصی و حرفه ای جلسه دفاع پایان نامه در ابتدا، کاهش میزان سؤالات داوران و همچنین ارائه حرفه ای و علمی همراه با طراحی پاورپوینت تخصصی برای جلسه دفاع می باشد.

 

آموزش جلسه دفاع پایان نامه

آموزش جلسه دفاع پایان نامه شامل آموزش پاورپوینت جلسه دفاع پایان نامه همراه با یادگیری نحوه سخنرانی علمی و تفاوت های آن با ارائه های عادی می باشد. نمونه ارائه جلسه دفاع پایان نامه (مهرداد حمصیان) در این زمینه به شما کمک می کند تا بتوانید به شیوه مناسبی از پایان نامه خود، دفاع نمایید. جلسه دفاع پایان نامه، یکی از مهم ترین و اصلی ترین موارد برای اتمام موفقیت آمیز پایان نامه ارشد و دکترا است. نحوه ارائه هر پایان نامه، میزان اهمیت آن را برای داوران و اساتید مشخص می کند. اگر با کیفیت ترین پایان نامه هم انجام دهیم ولی به صورت اصولی در جلسه دفاع پایان نامه، ارائه و طراحی نکنیم، همه زحمات و هزینه های ما در انجام پایان نامه نیز هدر می رود. آموزش جلسه دفاع توسط مهندس مهرداد حمصیان در سایت مهرداد سیویل آموزش داده شده است.

انجام جلسه دفاع

انجام پاورپوینت جلسه دفاع پایان نامه دکترا

حساسیت نحوه جلسه دفاع پایان نامه برای دانشجویان دکترا قطعا بیشتر خواهد بود. انتظاری که اساتید و داوران از یک دانشجو دکترا در جلسه دفاع، دارند، یک دفاع علمی و حرفه ای می باشد. ارائه جلسه دفاع نیازمند آموزش پاورپوینت جلسه دفاع پایان نامه طبق طراحی آموزشی، نحوه ترتیب گام به گام اسلایدهای پاورپوینت برای صحبت کردن و ارائه علمی مطالب با رفرنس های معتبر می باشد. در سخنرانی علمی جلسه دفاع دکترا، فرصتی برای ارائه مطالب غیرضروری و غیرعلمی نیست.مطالب باید در زمان مشخص شده، به صورت کوتاه، مختصر و بسیار مفید ارائه شوند. از این رو، مطالب غیرمهم و غیرضروری نباید در اسلایدهای پاورپوینت قرار بگیرند.

 

سؤالات احتمالی اساتید در جلسه دفاع

مشخص کردن سؤالات احتمالی داوران و دسته بندی آن ها، از موارد مهم برای یک ارائه حرفه ای در جلسه دفاع دکترا است. شما از قبل باید سؤالات احتمالی اساتید را شناسایی کرده باشید. اکثر دانشجویان می دانند که ممکن است چه سؤالاتی از آن ها در جلسه دفاع پرسیده شود ولی به راحتی از این موضوع عبور می کنند و در جلسه دفاع دکترا، پاسخی درست و علمی برای این سؤالات داوران، ندارند. در دوره جامع جلسه دفاع پایان نامه از مهندس حمصیان، با نحوه پاسخ گویی درست و علمی به سؤالات اساتید آشنا خواهیم شد.یکی از فوائد آموزش پاورپوینت جلسه دفاع پایان نامه، پاسخ گویی به سؤالات احتمالی اساتید در جلسه دفاع پایان نامه است.

 

تأثیر پاورپوینت‌های غیر اصولی در جلسه دفاع پایان نامه

اگر پاورپوینت‌های غیر اصولی و اشتباهی برای جلسه دفاع پایان نامه ساخته باشیم (مثلاً این که متن پایان نامه خود را از اول تا آخر در اسلایدهای پاورپوینت کپی کرده باشیم)‌ مطمئن باشید که پاورپوینت  فقط بلای جان شما خواهد بود. چرا که میان سخنرانی متوجه می‌شود که مخاطبان و داوران گیج می‌شوند که به شما گوش کنند یا متن پاورپوینت را بخوانند و در نتیجه تصمیم می‌گیرند که هیچکدام از این دو کار را انجام ندهند! در نتیجه در پایان کار به علت نفهمیدن کار شما، سؤالات متعدد برایشان پیش می آید که شما را با مشکل روبرو کرده و همچنین اعتبار پایان نامه را به طور قطع زیر سؤال می برد.. جلسه دفاع پایان نامه همانطور که از اسمش نیز مشخص است یعنی قرار است شما از پژوهش خود و موضوع خود و نتایجی که در پایان نامه دست پیدا نمودید، سخنرانی علمی و سپس دفاع کنید. پاسخگویی علمی به این موارد از اهمیت بالایی در جلسه دفاع پایان نامه برخوردار می باشد.

 

آموزش ساخت پاورپوینت پایان نامه

جهت آموزش پاورپوینت جلسه دفاع پایان نامه یا مشاوره تخصصی انجام پایان نامه تخصصی پایان نامه ارشد و دکترا با شماره تماس مهندس حمصیان در تلگرام و واتس آپ در تماس باشید(شماره ارتباطی 09133862776). اولویت با پیامک های تلگرامی است. برای تسریع بیشتر در پاسخ دهی، رشته و گرایش تحصیلی خود را هنگام درخواست مشاوره برای ما ارسال نمایید. برای آموزش ساخت پاورپوینت پایان نامه نیز در سایت مهرداد سیویل در گوگل سرچ کنید و از آموزش های تخصصی این دوره جامع و برتر در سطح دنیا، استفاده نمایید.