به یاد بازی های قدیمی ( تصویری)

به یاد بازی های قدیمی ( تصویری)

امروزه بازی های سنتی که از یادها رفتند و بچه ها بازیهای دیگری را جایگزین این بازیها کرده اند. ما در اینجا بازهای قدیمی را به شما یادآور خواهیم کرد و در صورت نیاز میتوانید آموزش برخی از آنها را در لینک زیر بخوانید :

 

آموزش بازی‌ های قدیمی و سنتی ایرانی ها (1)

به یاد بازی های قدیمی ( تصویری)

 

بازیهای سنتی قدیمی از قبیل: هفت سنگ، عمو زنجیرباف، قایم موشک، گرگم به هوا، کی بود کی بود، لی لی، شیر و آهوها، وسطی و … ریشه در سنت های دیرینه ی مردم ایران دارد و هنوز نسلی از آن افرادی که با این بازی ها اوقات فراغت خود را سپری می کردند نگذشته که امروزه دلایلی چون استفاده از وسایل ارتباط جمعی، بازی های رایانه ای و ورزش های جدید امکان پرداختن به بازی های محلی را به حداقل ممکن کاهش داده و میتوان گفت به دست فراموشی سپرده شده است.

 

 

ولی هر چه باشد همین بازیهای قدیمی در ذهن پدرها و پدربزرگ های عزیز ما تجسم خاطراتی شیرین است و دیدن تصاویر زیر حتی برای من و شما که سهمی در چگونگی اینگونه بازی ها نداشتیم هم خالی از لطف نیست.

 

 

چه بهتر است که با دیدن و یاد گرفتن این بازیها اوقات فراغت مان را، اینگونه پر کنیم. می توانید آنها را به دیگر دوستانتان نیز یاد بدهید تا این بازی های شیرین و دوست داشتنی از یادها نرود. و جایش را به بازیهای رایانه ای و دیجیتالی ندهد.

 

 

شما نیز می توانید با کمک دوستانتان در این امر بزرگ سهمی داشته باشید.

 

بازی های امروزی در مقایسه با بازی های سنتی دیروز

 

به یاد بازی های قدیمی ( تصویری)

 

گرگ و گله( گرگ و بره)

به یاد بازی های قدیمی ( تصویری)

 

گرگم به هوا( برادر کمکم کن)

به یاد بازی های قدیمی ( تصویری)

 

قایم موشک

به یاد بازی های قدیمی ( تصویری)

 

هفت سنگ

به یاد بازی های قدیمی ( تصویری)

 

عمو زنجیرباف

به یاد بازی های قدیمی ( تصویری)

 

دوز

به یاد بازی های قدیمی ( تصویری)

 

گرزان( گرز بازی)

به یاد بازی های قدیمی ( تصویری)

 

کی بود کی بود، من نبودم!

به یاد بازی های قدیمی ( تصویری)

 

لی لی( گانیه)

به یاد بازی های قدیمی ( تصویری)

 

شیر و آهو

به یاد بازی های قدیمی ( تصویری)

 

موش و گربه

به یاد بازی های قدیمی ( تصویری)

 

نعل و میخ

به یاد بازی های قدیمی ( تصویری)

 

نجات دادن

به یاد بازی های قدیمی ( تصویری)

 

رفیق تو را کی برد

به یاد بازی های قدیمی ( تصویری)

 

روباه و جوجه ها

به یاد بازی های قدیمی ( تصویری)

 

شهر، شهر

به یاد بازی های قدیمی ( تصویری)

 

شیر و پلنگ

به یاد بازی های قدیمی ( تصویری)

 

وسطی

به یاد بازی های قدیمی ( تصویری)

 

 

تهیه و تنظیم: مهدیه زمردکار

بخش کودک و نوجوان