اتاقی که شما را دیوانه می کند + عکس

اتاقی که شما را دیوانه می کند + عکس

 

طراحی این دیوار به شکلی است که اگر 1 ساعت در آن باشید شما را دیوانه می کند.

 

پاتریک پاریش طراح این مبلمان غیر عادی است. این مبلمان بصورت مفتول های سیاه رنگ طراحی شده اند و در اتاقی به همین شکل قرار داده شده اند. حتی  کاراکتر هایی که در اتاق حاضر هستند نیز لباسی مشابه به تن کرده اند و باعث خلق صحنه ای با تاثیر دراماتیک روی بیننده شده اند.

 

این اتاق به علت دارا بودن خطوط موازی بسیار در مبلمان و دیواره ها، می تواند چشمان افرادی را که در آن به مدت طولانی حاضر باشند را به شدت اذیت کرده و موجب بر هم ریختن اعصاب و روان افراد شود!

 

اتاقی که شما را دیوانه می کند + عکس

 

اتاق دیوانه وار

 

اتاقی که شما را دیوانه می کند + عکس

 

اتاق دیوانه کننده

 

اتاقی که شما را دیوانه می کند + عکس

 

 

مطالب جالب و خواندنی