تبلیغات

سلفی گرفتن زوج آلمانی در میان هزاران ماهی

سلفی گرفتن زوج آلمانی در میان هزاران ماهی

 

یک زوج آلمانی برای گرفتن سلفی دست به کار شگفت انگیزی زده اند.  

 

زوج جوان آلمانی که موفق به ثبت تصاویری بسیار زیبا در اعماق اقیانوس شده اند زیبا ترین عکس سلفی که می شود از آن یاد کرد.

 

سلفی گرفتن زوج آلمانی در میان هزاران ماهی  

سلفی گرفتن زوج آلمانی  

سلفی گرفتن زوج آلمانی در میان هزاران ماهی  

سلفی در میان هزاران ماهی  

سلفی گرفتن زوج آلمانی در میان هزاران ماهی  

عکس های سلفی در میان ماهی ها  

سلفی گرفتن زوج آلمانی در میان هزاران ماهی  

 

منبع : تکناز  

 

تبلیغات