جملات و متن های عاشقانه طعنه دار (4)

مجموعه : عاشقانه
جملات و متن های عاشقانه طعنه دار (4)

شیشه نازک احساس مرا دست نزن !
چندشم می شود از لک انگشت دروغ
آن که می گفت که احساس مرا میفهمد
کو کجا رفت ؟
که احساس مرا خوب فروخت !!

 

***

 

ﺩﻟﻤﻮ ﺷﮑﺴﺘﯽ “ ﻓﺪﺍﯼ ﺳﺮﺕ ”
ﻓﻘﻂ ﮐﻔﺶ ﺑﭙﻮﺵ ﮐﻪ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻫﺎﺵ ﺗﻮ ﭘﺎﺕ ﻧﺮﻩ…

 

***

 

لعنت به اون کســــی که ….
وقتـــــی بهــــش محبـــت می کنــــی …
خیــــال می کنــــه بهـــش احتیـــاج داری

 

***

 

ﺗﻘﺼﯿﺮ ﺍﺯ “ﻣﻦ ” ﺍﺳﺖ …
ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯽ …
ﻗﻮﻝ ﺑﺪﻩ ﻫﻤﯿﺸﻪ ” ﮐﻨﺎﺭﻡ” ﺑﻤﺎﻧﯽ …
ﯾﺎﺩﻡ ﺭﻓﺖ ﺑﭙﺮﺳﻢ …
ﮐﻨﺎﺭ “ﺧﻮﺩﺕ ” ﯾﺎ” ﺧﺎﻃﺮﻩ ﻫﺎﯾﺖ …” ؟

 

***

 

لاک غلط گیر را برمی دارم / و “تو” را از تمام خاطراتم پاک می کنم…
“تـــو”
غلط اضافیِ زندگیم بودی…

 

*** 

 

ﻓﺼﻞ ﺩﻭﻧﻔﺮﻩ ﻫﺎ ﺗﻤﻮﻡ ﺷﺪ ….
ﺣﺎﻻ ﻧﻮﺑﺖ ﻣﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺳﺘﺎﻣﻮﻧﻮ ﺑﺬﺍﺭﯾﻢ ﺗﻮ ﺟﯿﺒﻤﻮﻥ ﻭ ﺭﻭ ﺟﺪﻭﻝ
ﺧﯿﺎﺑﻮﻧﺎ ﺭﺍﻩ ﺑﺮﯾﻢ

 

***

 

ﮔﺂﻫﯽ ﺩِﻟــَﺖ ﻧــِﻤﯿﺨﻮﺁﻫــَﺪ . . . ؛
ﺩﯾــﺮﻭﺯ ﺭﺁ ﺑِﻪ ﯾﺂﺩ ﺑــﯿﺂﻭَﺭﯼ . . . ؛
ﺍَﻧﮕــﯿﺰﻩ ﺍﯼ ﺑــَﺮﺍﯼِ ﻓــَﺮﺩﺁ ﻫـَﻢ ﻧــَﺪﺁﺭﯼ . . !!!.

ﻭَ ﺣﺂﻝ ﻫــَﻢ ﮐِﻪ . . . ؛
ﮔﺂﻫﯽ ﻓــَﻘــَﻂ ﺩِﻟــَﺖ ﻣﯿﺨﻮﺁﻫــَﺪ . . . ؛
ﺯﺁﻧﻮﻫﺎﯾــَﺖ ﺭﺍ ﺗــَﻨﮓ ﺩَﺭ ﺁﻏﻮﺵ ﺑــِﮕﯿﺮﯼ . . . ؛
ﻭَ ﮔﻮﺷــِﻪ ﺍﯼ ﺍَﺯ ﮔﻮﺷــِﻪ ﺗــَﺮﯾﻦ ﮔﻮﺷـِﻪ ﺍﯼ ﮐِﻪ ﻣﯽ
ﺷــِﻨﺂﺳﯽ . . . ؛
ﺑــِﻨـِﺸﯿﻨﯽ ﻭَ ﻓــَﻘــَﻂ ﻧــِﮕﺂﻩ ﮐــُﻨﯽ . . !!!.
ﮔﺂﻫﯽ ﺩِﻟﮕــﯿﺮﯼ . . . ؛
ﺷﺂﯾــَﺪ ﺍَﺯ ﺧﻮﺩَﺕ . . .
ﺷﺂﯾــَﺪ . .

 

***
 
 
ﺭﺍﺑـﻄــﻪ ﺍﯾﺠــــــﺎﺩ ﮐـُﻦ ، ﻭﻟــﯽ ﻭﺍﺭﺩِ
ﺭﺍﺑﻄــــــﻪ ﯼ ﮐﺴــــــﯽ ﻧﺸــﻮ ..
” ﺣﯿــــــﻮﺍﻧﺎﺕ ﻫـﻢ ، ﺑــﻪ ﺟـُﻔـﺖ ﻫــﺎﯼ
ﯾﮑــﺪﯾﮕــﺮ ﮐــــﺎﺭﯼ ﻧــﺪﺍﺭﻧــﺪ…
 
***
 
 
بعضی حرفا رو نمی شه گفت، باید خورد!!
ولی بعضی حرفارو، نه میشه گفت، نه می شه خورد!
می مونه سردل! میشه دلتنگی! میشه بغض!…میشه سکوت! میشه همون وقتایی که خودتم نمی
دونی چه مرگته!!!
 
 
***
 
 
دوست عزیزم ،فهمیده ی دیروز و نفهم امروز …
هیچ وقت بخاطر جنس مخالف ،جنس موافق رو ارزون نفروش .ضرر میکنی !
 
 
***
 
ﻣﺎ ﺁﺩﻣﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﯿﺸﯿﻢ
ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﺎ ﻋﺸﻘﻤﻮﻥ ﻟﺬﺕ ﺑﺒﺮﯾﻢ , ﺗﺮﺱ ﺍﺯ ﻧﺒﻮﺩﻧﺶ ﺩﺍﻏﻮﻧﻤﻮﻥ ﻣﯿﮑﻨﻪ ..!
ﺷﮑﺎﮐﻤﻮﻥ ﻣﯿﮑﻨﻪ ؛
ﺑﺪ ﺩﻝ ﻣﯿﺸﯿﻢ
ﺑﺪ ﺧُﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ
ﺩﻋﻮﺍ ﻣﯿﺸﻪ ؛
ﺑﯽ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﯽ ﻣﯿﺸﻪ
ﻗﻬﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﻭ ﺳﺮﺩ ﻭ ﺳﺮﺩﺗﺮ ﻣﯿﺸﯿﻢ …
ﺍﯾﻨﺎ ﻫﻤﺶ ﺑﺨﺎﻃﺮِ ﺗﺮﺱِ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻧﻪ ﻫﺎﺍﺍ…..
 
 
***
 
 
قبول دارید بعضی از آدمها شبیه ماهی میمونن؟
زیبایی یه ماهی رو دارن
حافظه یه ماهی رو هم دارن
خاطرات و محبت هایی که بهشون شده رو اصلایادشون نمیاد…
 
 
***
 
 
هیچوقت چیزی یا کسیو وقتی نداریش به زور از خدا نخواه … می دونی چرا !!؟
چون آخرش خدا بهت ثابت می کنه که اینی که این همه اصرارکردی به همین دلیل نمیخواستم داشته باشیش … ما از خیلی چیزا بی خبریم !
 
***
 
ﺩﺧﺘﺮﻡ…
ﺍﺯﺗﻮ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﭘﺎﮐﯽ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻫﻤﺎﻥ ﮔﺮﮔﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﮐﯽ ﺭﺍ ﺩﺭﯾﺪﻩ ﺍﻧﺪ….
 
***
سلامتى همه اونایى که همیشه تو جمع میگن و میخندن ولى دو دقیقه که باهاشون تنهایى حرف بزنى میفهمى یه دنیــــــا غصه دارن . . . !
 
***
 
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ : ﺳﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﯽ …
ﺍﺯ ﻣﻦ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ
ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾﻢ ﺷﺎﺥ ﻭ ﺑﺮﮒ ﺩﻫﻢ …
ﺁﻧﻬﺎ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ،
ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﮐﺎﺭ ﻣﺎ ﺍﺯ
ﺷﺎﺥ ﻭ ﺑﺮﮒ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ !
ﻣﻬﻢ ﺭﯾﺸﻪ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺗﯿﺸﻪ ﺧﻮﺭﺩ
 
***
مجــــازی هستیم…
امــــا…
دلمــــــان مجازی نــــیست میشکند…
حواست به تایــــپ کردنت باشــــد!
 
***
 
هیچوقت با اونی که دوستش داری طولانی قهر نکن
چون بی تو بودن رو یاد میگیره . . .
 
***
 
گذشت ﮐﺮﺩﻥ ﺩﻭ ﺣﺎﻟﺖ ﺩﺍﺭﻩ:
ﯾﺎ ﺍﻭﻧﻘﺪﺭ دوستش ﺩﺍﺭی ﮐﻪ ﺍﺯ اشتباهش ﻣﯿﮕﺬﺭی
یا ﺍﻭﻧﻘﺪﺭ ﺍﺯ چشمت میفته ﮐﻪ ﺍﺯ ﺧﻮﺩش ﻭ اشتباهش ﺑﺎﻫﻢ ﻣﯿﮕﺬﺭی…
 
***
 
ﺯﻥ ﻫـﺎ
ﺣﺮﻓﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺸﻮﺩ ﮔﻔﺖ ﺭﺍ
ﮔــﺮﯾــﻪ ﻣﯿـﮑﻨﻨﺪ
 
***
 
ﺩﻭﺳـــــﺖ ﺷﺪﻥ ﺑﺎ ﮐـــﺴﯽ ﮐﻪ ﯾﻪ ﺑﺎﺭ ﺗﺮﮐﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﻣﺜﻞِ
ﭘﻮﺷﯿـــﺪﻥِ ﻟﺒـــﺎﺱ ﭼﺮﮐﺎﺕ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺩﻭﺵ ﮔـــﺮﻓﺘﻨـــﻪ !!!.
 
***
 
ﺩﺭﻣﯿﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺍﺩﻡ ﮐﻪ ﺟﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻟﺐ ﻣﯽ ﺭﺳﺎﻧﻨﺪ ﻓﻘﻂ ﻧﺎﻡ
ﻋﺰﺭﺍﯾﯿﻞ ﺑﺪ ﺩﺭ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ
 
 
***
 
خاطرات خیلى عجیبند ..
گاهى اوقات مى خندیم به روزهایى که
گریه کردیم ..
و گاهى گریه مى کنیم به یاد روزهایى
که مى خندیدیم .
 
***
 
ﻭﻗــﺘـﯽ ﺩﯾـﮕـﻪ ﺯﻧـﺪﮔـﯽ ﺟـﺎﯾـــﯽ ﻭﺍﺳــﻪ ﺧـﻨـﺪﺕ ﻧـــﻤﯽ
ﺯﺍﺭﻩ ﻣـــﺠــﺒــﻮﺭﯼ ﻫــﻤـﯿــﺸــﻪ
ﺍﺧــــــــــــﻢ ﮐـــﻨـــﯽ . ..
 
***
 
گذشته ی من گــــــذشت…!
حتی می توانم بگــــویم در گذشت
و من برایش ماهها و روزها سوگــواری و سکــوت کردم
خاطـــراتم را زیر و رو کردم و ای کاشهای فراوان گفتم!!
 
***
 
ﻓﺮﻗﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﯾﮏ ﮔﺎﮔﻮﻝ ﺑﯽ ﺳﻮﺍﺩ ﺑﺎﺷﯽ ﯾﺎ ﯾﮏ ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪ
ﺩﺭ ﻫﺮ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺸﺖ ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺷﺎﺳﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﺁﻗﺎ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻣﯽ
ﺷﻮﯼ
 
 
***
 
 
چــه لــَحظـه ے دردآوریــه …

اون لـَحــظه کـه میپـُرسـه خوبــے ؟

پـَنـج خـَط تـایپ میکـُنے ولــے بجـاے

” Enter “

هــَمـه روپـاکـــ میکـُنـے ومینـِویسـے خوبـَم … تـوچــطورے ؟

 

 

***

 

حکــــــــایت تلخیستــــــــــ
.
مانده ام بـــرای تـــــــو . . .
.
.
.
رفتــــه ای بــــــرای دیــــگری !!!

 

 

***

 

ﺧـﻮﺏ ﺗـﺮﯾـﻦ ﺁﺩﻡ ﺩُﻧـﯿــﺎ . . .

ﯾـﻪ ﺭَﮒ ِ ﻟـﺎﺷــــﯽ ﺗـﻮﻭ ﺑـﺪﻧـﺶ ﻫـﺴـﺖ . . .

ﮔـﺎﻫـﯽ ﻭﻗـﺘــﺎ ﻣـﯿــﺰَﻧـﻪ ﺑـﺎﻟـﺎ . . .

ﺗـﻌـﺠُــﺐ ﻧَـﮑُـــﻦ .

 

***

نگران من نباش..!!!
چشمان وحشی مرا هیچ نگاه هرزه ایی رام نخواهد کرد….
نگران خودت باش
که با هر لبخندی دلت میلرزد….

 

***

 

لعنت به من چه ساده دل سپردم
لعنت به من اگر واسش می مردم
دست منو گرفت و بعد ولم کرد
لعنت به اون کسی که عاشقم کرد

 

***

 

چــــه حــــسِ بدیســــت …
بــــا تمــــامِ احساسَــــت …
بــــه دیــــدنِ کســــی بــــروی …
کــــه خــــودش را آمــــاده کــــرده …
تــــا بــــه تــــو بگویــــد :
دیگَــــــــر دوستــــــــت نــــــــدارد ………!

 

***

اینایی که یهو باهات بد میشن ؛اینا رو اذیت نکنید…!
اینا یه آدم جدید اومده تو زندگیشون…

 

***

 

ﺑﻌﻀﯿﺎ ﺭﻭ ﺍﮔﻪ ﺑﺎ ﭘﻮﺩﺭ ۸ ﺁﻧﺰﯾﻤﻢ ﺑﺸﻮﺭﯼ، ﻟﮑﻪ ﯼ ﻧﻨﮕﺸﻮﻥ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﯽ
ﮔﺬﺷﺘﺖ ﭘﺎﮎ ﻧﻤﯿﺸﻪ

 

***

ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﺕ ﭘﯿﺸﮑﺶ ﻫﻤﻮﻥ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺭﻭ ﺍﺯ ﻣﻦ ﮔﺮﻓﺖ
ﻓﻘﻂ ﺧﻮﺍﻫﺸﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﺣﺎﻟﺘﻮ ﮔﺮﻓﺖ، ﺑﺮﻧﮕﺮﺩ ﺯﺍﺭ ﺑﺰﻥ ….

 

***

 

ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ : ﺳﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﯽ …
ﺍﺯ ﻣﻦ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ
ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾﻢ ﺷﺎﺥ ﻭ ﺑﺮﮒ ﺩﻫﻢ …
ﺁﻧﻬﺎ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ،
ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﮐﺎﺭ ﻣﺎ ﺍﺯ
ﺷﺎﺥ ﻭ ﺑﺮﮒ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ !
ﻣﻬﻢ ﺭﯾﺸﻪ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺗﯿﺸﻪ ﺧﻮﺭﺩ

 

***

 

ﻧﻤﯽ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺑﺮﮔﺮﺩﯼ ،
ﺍﯾﻦ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺍﻡ ،
ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﻮ ،
ﺑﻪ ﺧﻮﺩﻡ ..
ﺍﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﻢ !!
ﭼﺮﺍ ﻫﻨﻮﺯ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻣﺪﻧﺖ ﻓﺎﻝ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻡ