فال شیرین حافظ – تکناز

فال شیرین حافظ – تکناز 


 

 

 

برای گرفتن فال نیت کنید و بر روی تصویر زیر کلیک نمایید و فال را مشاهده نمایید.
 
تشخیص و پذیرفتن خوب و بد از محتوای غزل، بستگی به وضعیت روحی، عاطفی و باور صاحب فال دارد. در هر صورت در هر غزل حافظ بیتی وجود دارد که صاحب فال آن را مناسب آرزو و نیت خود می یابد و همان را به عنوان وصف الحال و جواب حافظ می پذیرد و به آرامش خاطر دست می یابد.
 
فال شیرین حافظ – تکناز