تبلیغات

نقاشی های دیدنی و زیبای نورها

نقاشی های دیدنی و زیبای نورها

تکناز شما را به دیدن نقاشی نورها با قدمتی 100 ساله دعوت می کند.  یکی از تکنیک‌های زیبا و جذاب عکاسی، نقاشی نور است که قدمت آن به 100 سال می‌رسد؛ نقاشی نور، حرکات نور در جلوی فریم دوربین است.

«استفان اورلاندو» عکاس آمریکایی تصاویری از نقاشی نور انداخته است که مشاهده می‌کنید.

 

 

نقاشی های دیدنی و زیبای نورها

رقص رنگارنگ و زیبای نورها

نقاشی های دیدنی و زیبای نورها

رقص رنگارنگ و زیبای نورها

نقاشی های دیدنی و زیبای نورها

رقص رنگارنگ و زیبای نورها

نقاشی های دیدنی و زیبای نورها

رقص رنگارنگ و زیبای نورها

نقاشی های دیدنی و زیبای نورها

رقص رنگارنگ و زیبای نورها

نقاشی های دیدنی و زیبای نورها

رقص رنگارنگ و زیبای نورها

نقاشی های دیدنی و زیبای نورها

رقص رنگارنگ و زیبای نورها

نقاشی های دیدنی و زیبای نورها

رقص رنگارنگ و زیبای نورها

 

 

 

تبلیغات