عکس های دیدنی از بارش سنگین برف در روسیه

عکس های دیدنی از بارش سنگین برف در روسیه

 

مثل هر سال ، امسال هم بارش برف سنگین در کشور سردسیر روسیه زندگی این مردم را با مشکل مواجه کرده است . عکس هایی که در ادامه مطلب می بینید از بارش سنگین در استان کامچاتکا روسیه می باشد.

 

عکس های دیدنی از بارش سنگین برف در روسیه

بارش برف

عکس های دیدنی از بارش سنگین برف در روسیه

بارش سنگین برف

عکس های دیدنی از بارش سنگین برف در روسیه

بارش برف در روسیه

عکس های دیدنی از بارش سنگین برف در روسیه

عکس های بارش سنگین برف در روسیه

عکس های دیدنی از بارش سنگین برف در روسیه

بارش برف در روسیه

عکس های دیدنی از بارش سنگین برف در روسیه

عکس های بارش برف در روسیه

عکس های دیدنی از بارش سنگین برف در روسیه

عکس های بارش سنگین برف در روسیه

عکس های دیدنی از بارش سنگین برف در روسیه

عکس های بارش برف در روسیه

عکس های دیدنی از بارش سنگین برف در روسیه

بارش سنگین برف

عکس های دیدنی از بارش سنگین برف در روسیه

بارش برف

عکس های دیدنی از بارش سنگین برف در روسیه

عکس های بارش برف

عکس های دیدنی از بارش سنگین برف در روسیه

 

 

تهیه و تنظیم : مجله تکناز