عکس های دیدنی از ماشین بازی پولدارهای دبی

عکس های دیدنی از ماشین بازی پولدارهای دبی

 

عبدالعمر العلی، شهروند اماراتی، با اجرای حرکاتی خارق العاده و خطرناک در دوبی، قصد دارد شهرت و آوازه ای برای خود دست و پا کند.

 

عکس های دیدنی از ماشین بازی پولدارهای دبی

 

ماشین بازی

 

عکس های دیدنی از ماشین بازی پولدارهای دبی

 

بچه پولدار های دبی

 

عکس های دیدنی از ماشین بازی پولدارهای دبی

 

ماشین بازی پولدار های دبی

 

عکس های دیدنی از ماشین بازی پولدارهای دبی

 

بچه پولدار های دبی

 

عکس های دیدنی از ماشین بازی پولدارهای دبی

 

هنرنمایی با ماشین

 

عکس های دیدنی از ماشین بازی پولدارهای دبی

 

عکس های دیدنی از ماشین بازی پولدارهای دبی

 

عکس های دیدنی از ماشین بازی پولدارهای دبی

 

عکس های دیدنی از ماشین بازی پولدارهای دبی

 

عکس های دیدنی از ماشین بازی پولدارهای دبی

 

عکس های دیدنی از ماشین بازی پولدارهای دبی

 

عکس های دیدنی از ماشین بازی پولدارهای دبی

 

عکس های دیدنی از ماشین بازی پولدارهای دبی

 

عکس های دیدنی از ماشین بازی پولدارهای دبی

 

 

منبع : مجله تکناز