تبلیغات

نوزادی که با هنر مادرش جهانی شد! تصویری

نوزادی که با هنر مادرش جهانی شد! تصویری

خلاقیت و ایده های جالب یک مادر و عکس گرفتن از این تصاویر نوزادش را جهانی کرد.

 

نوزادی که با هنر مادرش جهانی شد! تصویری

هنرمندی مادر و جهانی شدن این نوزاد

نوزادی که با هنر مادرش جهانی شد! تصویری

هنرمندی مادر و جهانی شدن این نوزاد

نوزادی که با هنر مادرش جهانی شد! تصویری

هنرمندی مادر و جهانی شدن این نوزاد

نوزادی که با هنر مادرش جهانی شد! تصویری

هنرمندی مادر و جهانی شدن این نوزاد

نوزادی که با هنر مادرش جهانی شد! تصویری

 

 

منبع: asriran.com

 

 

تبلیغات