تبلیغات

هنرمندی که با موهای سر نقاشی می کشد!! + تصاویر

هنرمندی که با موهای سر نقاشی می کشد!! + تصاویر

به نظر چندش آور می آید اما هنرمند بودن او و به تصویر کشیدن آن چه که در ذهن دارد بیشتر به چشم می آید و زیبایی نقاشی های او را نشان می دهد!

 

آقای فینک برای تولید تصاویرش از شیوه و مواد عجیبی استفاده می کند. او به جای استفاده از موادهای معمول مانند هالید نقره یا جوهر افشان، از شن، خرده های مو، گرده های گل و خاکسترهای مختلف تصاویر بی بدیلی تولید می کند. این شیوه آقای فینک باعث شهرت جهانی اش شده است.

 

از تابلوهای این هنرمند منحصر به فرد تابلوی «چشم من» است که به طور کامل از خرده موهای آقای فینک ساخته شده است. تابلوی «گلها» نیز از گرده های گل تشکیل شده است. تابلوی «باب» نیز از خاکستر خود شخص ساخته شده است.به گفته آقای باب هیچ تکنیک منحصر به فردی در ساخت این تصاویر به کار گرفته نشده است.

 

به گزارش تکناز آقای فینک به خلق تصاویر با خاکستر علاقه ویژه ای دارد و به نظرش جذاب است اگر به جای جمع آوری ابزار و وسایل چهره های مشهور، پرتره این هنرمندان را با خاکسترشان کشید! اما به احتمال زیاد بیشتر مردم با این حرف مخالفند و ترجیح می دهند از چهره هایشان پس از مرگ جور دیگری قدردانی کنند.

 

این تابلو تصویر آقای باب همراه مادرش است که با استفاده از خرده موهای مادرش ساخته شده است.

 

هنرمندی که با موهای سر نقاشی می کشد!! + تصاویر

 

نام این تابلو «باب» است و از خاکستر فرد موجود در تصویر ساخته شده است.

 

هنرمندی که با موهای سر نقاشی می کشد!! + تصاویر

هنرمندی که با موهای سر نقاشی می کشد!! + تصاویر

 

این تابلو هم از خرده موهای آقای فینک ساخته شده است.

 

هنرمندی که با موهای سر نقاشی می کشد!! + تصاویر

 

موادخام برای ساخت این تابلو کمتر از یک مشت خاک است.

 

هنرمندی که با موهای سر نقاشی می کشد!! + تصاویر

 

آقای فینک این تابلو را نیز با خرده های پوست تخم مرغ ساخته است.

 

هنرمندی که با موهای سر نقاشی می کشد!! + تصاویر

 

مواد خام این تابلو به طور کامل از گرده های گل است.

 

هنرمندی که با موهای سر نقاشی می کشد!! + تصاویر

 

 

تبلیغات