اولین دیدار پیرزن 100 ساله از دریا!! + تصاویر

اولین دیدار پیرزن 100 ساله از دریا!! + تصاویر

پیرزن 100 ساله ای که تا کنون رنگ دریا را ندیده بود بالاخره در پایان عمر یکصد سالگی خود به دیدن دریا برود.

 

رابی هولت نام این مادر مهربان و از خود گذشته است که اکثر عمر ۱۰۰ ساله خود را صرف کار در مزرعه و بزرگ کردن فرزندانش کرده است.

 

به گفته خودش او هیچ گاه نه پول و نه وقت رفتن از تنسی به یک ساحل را نداشته است. ولی او حالا در استانه تولد ۱۰۱ سالگی اش فرصت این را پیدا کند تا بعد از ۱۰۰ سال برای اولین بار دریا را از نزدیک ببیند.

 

 

اولین دیدار پیرزن 100 ساله از دریا!! + تصاویر

 اولین دیدار پیرزن 100 ساله از دریا!! + تصاویر

 

یک موسسه که کارش براورده کردن ارزو های مردم کهن سال است تمام هزینه های سفر او به خلیج مکزیک را قبول کرده است.

 

او در هنگام دیدن خلیج مکزیک میگوید چیزی زیباتر و بزرگ تر از اقیانوس در زندگیم ندیده ام.

 

البته بخاطر سردی هوا او مرتبا میگفته که بسیار سرد است.او برای اولین بار پایش را در اب قرار داد و در کنار ساحل برای مدتی قدم زد.

 

اولین دیدار پیرزن 100 ساله از دریا!! + تصاویر

 اولین دیدار پیرزن 100 ساله از دریا!! + تصاویر

 اولین دیدار پیرزن 100 ساله از دریا!! + تصاویر