خانه ای که ذره ذره در حال آب شدن است!! + عکس

خانه ای که ذره ذره در حال آب شدن است!! + عکس

مواد ساخته شدن این خانه باعث شده تا بعد از مدتی این خانه مثل شمع آب شود!!   خانه قدیمی که در خیابان «سوسوارک» واقع در جنوب شرقی لندن قرار گرفته است دقیقا همان جایی نیست که دوست داشته باشید در آن زندگی کنید. این خانه به مرور در حال آب شدن است و پس از یک هفته کاملا از بین می رود.

 

این خانه با شکل عجیبش همه نگاه ها را به خود جلب می کند و بسیاری احتمال یک آتش سوزی شدید را درون آن می دهند درحالی که هیچ نشانی از آتش نیست. باید بگوییم که این خانه تنها یک قطعه هنری است که در این منطقه قرار گرفته است.

 

«الکس چینک» هنرمندی است که این خانه را با استفاده از 8 هزار آجر ساخته شده است از پارافین بنا کرده و برای ساخت آن نزدیک به 30 روز زمان صرف کرده است. این خانه دو طبقه فعلا در حال آب شدن است و تا آخر هفته از بین می رود.

 

الکس دلیل اصلی ساخت این خانه را جلب توجه بیشتر مردم به دنیای هنر اعلام کرده است. حرف هایی که تماشاگران این خانه می زنند نشان می دهد که آن ها نیز از این هنر راضی هستند و آن را یکی از زیباترین قطعات هنری دنیا می دانند.

 

خانه ای که ذره ذره در حال آب شدن است!! + عکس

خانه ای که ذره ذره در حال آب شدن است!! + عکس

خانه ای که ذره ذره در حال آب شدن است!! + عکس