ژاپنی ها چیزبرگر سیاه رنگ درست کردند

ژاپنی ها چیزبرگر سیاه رنگ درست کردند

ژاپنی ها چیزبرگر سیاه رنگ درست کردند.  نان و پنیر سیاه با زغال چوب بامبو، و سس سیر با جوهر ماهی مرکب رنگ می شود.

 

همه می دانیم که ژاپن غذاهای معروفی دارد، اما ظاهرا آن ها استعداد خاصی نیز در ابداع غذاهای عجیب و غریب دارند.

 

ژاپنی ها به این نتیجه رسیده اند که غذای سنتی برگر دارد تکراری می شود، پس بهتر است برگر هایشان را سیاهرنگ کنند!

 

این برگر، ظاهر تاثیرگذارش را مدیون پنیر سیاه، سس سیر سیاه و نان کاملا سیاه است. نان و پنیر سیاه با زغال چوب بامبو، و سس سیر با جوهر ماهی مرکب رنگ می شود.

 

این دو ماده رنگی، به عنوان افزودنی در غذا مورد استفاده قرار می گیرند.

 

ژاپنی ها چیزبرگر سیاه رنگ درست کردند

ژاپنی ها چیزبرگر سیاه رنگ درست کردند

 

 

 

منبع: برترین ها