مردی که کشور مخصوص خود را بنا کرده است (عکس)

مردی که کشور مخصوص خود را بنا کرده است (عکس)

 

یک مرد که از دوران کودکی آرزو داشت کشور مخصوص خود را بنا کند سرانجام به این خواسته رسیده است.

 

شخصی پرتغالی به نام ” رناتو باروش ” که برای سالها در آمریکا زندگی می کرد، چند سال قبل توانسته بود کشور جدید خود را در جزیره ای کوچک به نام ” پونتی ها ” ایجاد کند.

 

این مرد که سالها آرزو داشته یک پادشاه باشد، نام خود را ” پادشاه رناتو دوم ” قرار داده است.

 

او همراه با خانواده ۴ نفره خود در یک اتاق خواب واقع در این جزیره زندگی می کند.

 

او حتی برای این جزیره پاسپورتی درست کرده است و شماره پاسپورت خود را ۰۰۰۱ قرار داده است.

 

مردی که کشور مخصوص خود را بنا کرده است (عکس)

 

کشور شخصی مرد

 

مردی که کشور مخصوص خود را بنا کرده است (عکس)

 

 

تهیه و تنظیم : مجله تکناز