تبلیغات

پشت بام این مدرسه یک پارک زیباست + تصاویر

پشت بام این مدرسه یک پارک زیباست + تصاویر

 

پشت بام این مدرسه به علت کمبود فضای کلفی تبدیل به یک فضای سبز فوق العاده زیبا شده است.  

 

در یک پدیده نادر و به علت کمبود فضای کافی فضای سبز این مدرسه را بر روی پشت بام ساخته اند. دبستان “بولون بیلانکورت” در یکی از محله های شهر پاریس فرانسه افتتاح شده که در آن از فضای سبز بر روی سقف این مدرسه به منظور ترویج این موضوع با معماری زیبایی استفاده شده است.

 

پشت بام این مدرسه یک پارک زیباست + تصاویر  

فضای سبز پشت بام  

پشت بام این مدرسه یک پارک زیباست + تصاویر  

فضای سبز زیبای مدرسه  

پشت بام این مدرسه یک پارک زیباست + تصاویر  

پشت بام زیبای مدرسه  

پشت بام این مدرسه یک پارک زیباست + تصاویر  

 

منبع : تکناز  

 

تبلیغات