عجیب ترین سلاح های گرم دنیا با شکل های متفاوت

عجیب ترین سلاح های گرم دنیا با شکل های متفاوت

نگاهی اجمالی به عجیب ترین سلاح های ساخته شده دنیا . سلاح‌هایی متفاوت با ماشه‌های متفاوت که تا به حال دیده نشده است اما وجود دارند؛ برخی از آنها اشکال غیر معمول دارند، برخی برای فیلم ساخته شده اند و برخی سلاح های قرن ۱۹ و قرن بیستم هستند.

 

عجیب ترین سلاح های گرم دنیا با شکل های متفاوت

هفت تیردیجیتال آرماتیکس

برای یک فیلم علمی تخیلی ساخته شده است، این اسلحه با دستبندی که به مچ دست کاربر است می‌تواند غیر فعال شود و با اشاره‌ای شلیک می‌کند، این اسلحه با اسکن اثر دست صاحب آن فعال می‌شود و دیگران نمی‌توانند از آن استفاده کنند.

 

عجیب ترین سلاح های گرم دنیا با شکل های متفاوت

این سلاح در سال‌های ۹۰ برای فیلم جیمز باند ساخته شد؛ به دلیل اینکه این سلاح محبوبیت پیدا کرده بود حدود ۴۰۰۰ واحد از آن ساخته شد.

 

عجیب ترین سلاح های گرم دنیا با شکل های متفاوت

عجیب ترین سلاح های دنیا

 

عجیب ترین سلاح های گرم دنیا با شکل های متفاوت

عجیب ترین سلاح های دنیا

 

عجیب ترین سلاح های گرم دنیا با شکل های متفاوت

عجیب ترین سلاح های دنیا

 

عجیب ترین سلاح های گرم دنیا با شکل های متفاوت

عجیب ترین سلاح های دنیا

 

عجیب ترین سلاح های گرم دنیا با شکل های متفاوت

عجیب ترین سلاح های دنیا

 

عجیب ترین سلاح های گرم دنیا با شکل های متفاوت

عجیب ترین سلاح های دنیا

 

عجیب ترین سلاح های گرم دنیا با شکل های متفاوت

عجیب ترین سلاح های دنیا