عجیب ترین ایستگاه مترو را اینجا ببینید !

عجیب ترین ایستگاه مترو را اینجا ببینید !

این ایستگاه مترو کارملیت نام دارد. این مترو به گونه ای طراحی شده تا درسراشیبی کوه کارمل مطابقت داشته باشد.

 

کارملیت یک ایستگاه زیر زمینی در شهر حیفا است. این خط مترو یکی از کوتاه ترین خطوط مترو دنیا است. تنها 6 ایستگاه دارد و حدود2 کیلومتر مسیر را طی می کند.

عجیب ترین ایستگاه مترو

عجیب ترین ایستگاه مترو را اینجا ببینید !
عجیب ترین ایستگاه مترو

عجیب ترین ایستگاه مترو را اینجا ببینید !

عجیب ترین ایستگاه مترو

عجیب ترین ایستگاه مترو را اینجا ببینید !

 
 
 
 
منبع : تاپ ناپ