هر هزار تویی…!

هر هزار تویی…!

مرا هزار امید است
و
هَر هزار تویی…

 سیمین بهبهانی

هر هزار تویی...!

حدیث نوشت

در هر اجتماعی که بیشتر قسم خورده شود

آن اجتماع خرابتر و مردمش دروغگوترند

مولا علی (ع)

 


 

گفتمش نقاش را نقشی بکش از زندگی

با قلم نقش حبابی بر لب دریا کشید!!

هر هزار تویی...!

دعا نوشت

خدایا هرکه هستم هرچه هستم

به یک لحظه فدای مادرم کن

 

 

منبع :rika.persianblog.ir