معمای دزد کیف را حل کنید

معمای دزد کیف را حل کنید

 

اگر فکر می کنید از هوش بالایی برخوردار هستید پس معمای دزد کیف زیر را حل کنید.  

 

یک روز در دبستان پسرانه کیف خانم معلم را دزدیدند . براساس شواهد بدست آمده ، پنج نفر به نام های A ، B، C، D، و E متهم می شوند . این پنج نفر چنین می گویند :

 

A : من کیفی بر نداشتم من هیچ وقت دزدی نکرده ام. کار D بود .

 

B : من کیفی برنداشتم . پدرم خیلی ثروتمند است و من خودم کیف دارم . E میداند دزد کیست.

 

C : من کیفی برنداشتم من قبل از شروع سال تحصیلی E را نمی شناختم . کار D بود .

 

D : من این کار را نکردم . کار E بود . A دروغ می گوید که من کیف را دزدیده ام .

 

E : من کیفی را برنداشتم . B کیف را برداشت . C حرف من را تایید می کند ، چون سالهاست مرا می شناسد.

 

بعدا اولیای مدرسه با تطمیع توانستند از این پنج نفر اعتراف بگیرند که هر یک از آنها دو جمله راست و یک جمله دروغ گفته است . چه کسی کیف را دزدیده است ؟

 

••

 

••

 

••

 

••

 

••

 

••

 

••

 

••

 

••

 

••

 

••

 

••

 

جواب :

کسی که دیگری را در بر داشتن کیف متهم کرده است قطعا کیف را بر نداشته است چون در غیر این صورت دو دروغ گفته است یکی این که من کیف را بر نداشتم و بعدی این که فلانی کیف را برداشته است تنها گزینه ای است که دیگری را متهم به برداشتن کیف نکرده است b است b پس جواب صحیح

 

تهیه و تنظیم : مجله تکناز