غذای عجیب ژاپنی (عکس)

غذای عجیب ژاپنی (عکس)

 

در ژاپن غذایی به نام برگ سوخاری پخته شده که از سوخاری کردن برگ های درخت افرار تهیه می شود.

 

تهیه این غذا کار ساده ای نیست و برای درست کردن این غذا باید برگ های درخت افرار را برای مدت یک سال در محلول آب نمک نگه داری کرد.

 

بعد از سوخاری کردن برگ ها، این غذا با سس های مختلف صرف می شود.

 

غذای عجیب ژاپنی (عکس)

غذای ژاپنی

غذای عجیب ژاپنی (عکس)

 

 

منبع : مجله تکناز