خاطرات خود را بر روی میوه ها بنویسید + تصاویر

خاطرات خود را بر روی میوه ها بنویسید + تصاویر

 

این میوه های زیبا و خوش رنگ در ابتدا بسیار طبیعی به نظر می آیند اما در واقع این ها چیزی جز دفترچه یادداشت هایی که خاطرات روزانه خود را روی آن می نویسید نیستند.

 

خاطرات خود را بر روی میوه ها بنویسید + تصاویر

دفترچه میوه ای

خاطرات خود را بر روی میوه ها بنویسید + تصاویر

دفترچه یادداشت میوه ای

خاطرات خود را بر روی میوه ها بنویسید + تصاویر

دفترچه خاطرات هایی به شکل میوه

خاطرات خود را بر روی میوه ها بنویسید + تصاویر

 

 

تهیه و تنظیم : مجله سرگرمی تکناز