تبلیغات

اراده قوی و ستودنی کشاورز یک دست + عکس

اراده قوی و ستودنی کشاورز یک دست + عکس

اراده شگفت انگیز کشاورز یک دست ایرانی

 

کشاورز یک دست با اراده پولادین خود همه را متحیر کرده است .خواستن توانستن است محمد سلطانی چهل و سه ساله، متاهل و دارای دو فرزند پسر در یکی از روستاهای شهرستان قوچان زندگی می کند.

 

محمد سلطانی ۱۳سال پیش بر اثر یک حادثه تصادف دست چپ خود را از دست داد و پای چپش نیز بشدت آسیب دید، به طوری که برخی دکترها گفتند تا آخر عمر باید با عصا راه برود.

 

ولی محمد سلطانی با معلولیت خود جنگید، عصا را کنار گذاشت و با تمام سختیها شروع به کشاورزی و دامداری کرد. محمد برغم مشکلات معلولیت تمام کارهای شخصی اش را خودش انجام می دهد. 

اراده قوی و ستودنی کشاورز یک دست + عکس

کشاورز

اراده قوی و ستودنی کشاورز یک دست + عکس

کشاورز یک دست

اراده قوی و ستودنی کشاورز یک دست + عکس

کشاورز ایرانی

اراده قوی و ستودنی کشاورز یک دست + عکس

کشاورز معلول

اراده قوی و ستودنی کشاورز یک دست + عکس

اراده قوی و ستودنی کشاورز یک دست

اراده قوی و ستودنی کشاورز یک دست + عکس

اراده قوی و ستودنی کشاورز یک دست

اراده قوی و ستودنی کشاورز یک دست + عکس

اراده قوی و ستودنی کشاورز یک دست

اراده قوی و ستودنی کشاورز یک دست + عکس

اراده قوی و ستودنی کشاورز یک دست

اراده قوی و ستودنی کشاورز یک دست + عکس

اراده قوی و ستودنی کشاورز یک دست

اراده قوی و ستودنی کشاورز یک دست + عکس

اراده قوی و ستودنی کشاورز یک دست

اراده قوی و ستودنی کشاورز یک دست + عکس

اراده قوی و ستودنی کشاورز یک دست

اراده قوی و ستودنی کشاورز یک دست + عکس

اراده قوی و ستودنی کشاورز یک دست

اراده قوی و ستودنی کشاورز یک دست + عکس

اراده قوی و ستودنی کشاورز یک دست

اراده قوی و ستودنی کشاورز یک دست + عکس

اراده قوی و ستودنی کشاورز یک دست

اراده قوی و ستودنی کشاورز یک دست + عکس

 

تبلیغات