تبلیغات

تصاویر دیدنی از نمایشگاه مجسمه های یخی لندن

تصاویر دیدنی از نمایشگاه مجسمه های یخی لندن

فستیوال متفاوت و جذاب مجسمه های یخی در شهر لندن

 

شهر لندن هر ساله میزبان بسیاری از فستیوال های جذاب به مناسبت های مختلف است. این بار نمایشگاه مجسمه های یخی لندن برگزار شد.

تصاویر دیدنی از نمایشگاه مجسمه های یخی لندن

فستیوال مجسمه یخی

تصاویر دیدنی از نمایشگاه مجسمه های یخی لندن

عکس نمایشگاه مجسمه های یخی

تصاویر دیدنی از نمایشگاه مجسمه های یخی لندن

فستیوال یخ لندن

تصاویر دیدنی از نمایشگاه مجسمه های یخی لندن

عکس جالب نمایشگاه

تصاویر دیدنی از نمایشگاه مجسمه های یخی لندن

تصاویر دیدنی از نمایشگاه مجسمه های یخی لندن

تصاویر دیدنی از نمایشگاه مجسمه های یخی لندن

تصاویر دیدنی از نمایشگاه مجسمه های یخی لندن

تصاویر دیدنی از نمایشگاه مجسمه های یخی لندن

تصاویر دیدنی از نمایشگاه مجسمه های یخی لندن

تصاویر دیدنی از نمایشگاه مجسمه های یخی لندن

 

منبع : باشگاه خبرنگاران

 

تبلیغات