تبلیغات

جدیدترین اس ام اس فلسفی

جدیدترین اس ام اس فلسفی

جدیدترین اس ام اس فلسفی

 

دلم به حال ماهی‌ها می‌سوزد چون هیچ کس اشکشان را نمی‌فهمد

 

اس ام اس فلسفی زیبا

 

اگر بخواهم پرنده را محبوس کنم، قفسی به بزرگی آسمان می‌سازم.

 

اس ام اس زیبا

 

وقتی مشتهایمان گره بود خیاط هر لباسی خواست به تنمان کوک زد.

 

اس ام اس فلسفی

 

برای آنکه از آزادی سوءاستفاده نشود، درب آن را مهروموم كردند.

 

جدیدترین اس ام اس فلسفی

 

بچه هاي فقير فقط در زنگ انشاء به كنار دريا مي روند.

 

جدیدترین اس ام اس فلسفی

 

گاوها در صف کشتارگاه همديگر را هل مي دهند.

 

جدیدترین اس ام اس فلسفی

 

درخت دلشکسته به پشت هیزم شکن تکیه می دهد!

 

جدیدترین اس ام اس فلسفی

 

وقتی از کار بیکار شدم کودک درونم را به شیر خوارگاه سپردم!

 

جدیدترین اس ام اس فلسفی

 

اغنیا به آب درمانی و فقرا به نان درمانی نیازمند هستند.

 

جدیدترین اس ام اس فلسفی

 

در مدرسه گفتندجبر را یاد بگیرید بچه بودیم جبر را پذیرفتیم.

 

جدیدترین اس ام اس فلسفی

 

آدمهائی که “دورنگی “را “زرنگی “میدانند همانهائی هستنند که “رفاقت “را “حماقت” میدانند.

 

جدیدترین اس ام اس فلسفی

 

کتاب ” یار ” مهربانی است که با همسرتان هیچ مشکلی ندارد

 

جدیدترین اس ام اس فلسفی

 

زیبایی اش را به لوازم آرایشی اش تبریک گفتم.

 

جدیدترین اس ام اس فلسفی

 

تو و من ، تومن ها می ارزیم.

 

جدیدترین اس ام اس فلسفی

 

به دست و پای شکمم افتادم که دست از پای سیب بردارد.

 

جدیدترین اس ام اس فلسفی

 

بار خشخاش بر پشت خر معتاد، به مقصد نمی رسد.

 

جدیدترین اس ام اس فلسفی

 

در تاریکخانه ی چشمانت، برق نگاهت نگاتیو دلم را سوزاند.

 

تبلیغات