تبلیغات

تبلیغات

ماشینی جدید برای جابجایی سریع خطوط (عکس)

مجموعه : دانش و فناوری
ماشینی جدید برای جابجایی سریع خطوط (عکس)

 

نصب و جابجایی سریع جدا‌کننده‌های خطوط با استفاده از نسل جدید خودرو فراهم می‌شود.

 

در طی نیم قرن اخیر کارگران بصورت دستی اقدام به نصب و جابجایی جداکننده‌های خطوط می‌کردند و گاهی در مدت 24 ساعت مجبور بودند که این کار را چند بار تکرار کنند. اما کارشناسان آمریکایی برای افزایش عبور و مرور بر روی پل گلدن‌گیت، از نسل جدید خودرو به نام Road Zipper استفاده کردند که امکان نصب و جابجایی سریع جداکننده‌های خطوط انعطاف‌پذیر را فراهم می‌کند.

 

درحالیکه راننده تنها اقدام به هدایت خودرو در طول مسیر می‌کند، جداکننده‌های خطوط بصورت خودکار از محل قبلی برداشته شده و در مسیر جدید نصب می‌شوند. با استفاده از این خودرو، تغییر محل جداکننده‌های خطوط در یک مسیر حدودا سه کیلومتری این پل در مدت زمان چند دقیقه انجام می‌شود.

 

ماشینی جدید برای جابجایی سریع خطوط (عکس)

جابجایی سریع خطوط

ماشینی جدید برای جابجایی سریع خطوط (عکس)

ماشینی برای جابجایی سریع خطوط

ماشینی جدید برای جابجایی سریع خطوط (عکس)

 

 

تهیه و تنظیم : مجله تکناز

 

 

تبلیغات