گربه و سگ های فشن و زیبای این زن + تصاویر

گربه و سگ های فشن و زیبای این زن + تصاویر

خانمی که حیوانات خانگی خود را که سگ و گربه هستند به زیباترین شکل ممکن فشن کرده است.  Daria گوتز صاحب یک سالن در یکاترینبورگ می باشد که با استفاده از رنگ های شیمیایی توانسته به صورتی بسیار عیجب و دیدنی این سگ و گربه را فشن کند . او میگوید این رنگ های برای آن ها ضرری ندارد و هم این که این دو حیوان بسیار جذاب و مدل شده اند بسیار جالب می باشد.

 

این گربه فشن شده شبیه یک اژدها و سگ شبیه به یک زنبور می باشند!!!

 

گربه و سگ های فشن و زیبای این زن + تصاویر

گربه و سگ های فشن و زیبای این زن + تصاویر

گربه و سگ های فشن و زیبای این زن + تصاویر

گربه و سگ های فشن و زیبای این زن + تصاویر