تبلیغات

تبلیغات

تصاویر دیدنی از بلعیده شدن کانگورو توسط مار

تصاویر دیدنی از بلعیده شدن کانگورو توسط مار

 

بلعیده شدن حیوانات توسط مارهای غول پیکر را زیاده دیده ایم .

 

یک مار وحشی و سمی یک بچه کانگورو را بعد از به دام انداختن بلعید و در مدت کمتر از یک ساعت بچه کانگورو را قورت داد. مار پیتون بزرگی در جنگلهای استرالیا، کانگورویی را در ۴۰ دقیقه بلعید. “پل اونیل” محافظ پارک جنگلی “نیتمیلوک” در شمال استرالیا با شنیدن سر و صدای پرندگان متوجه صحنه عجیبی شد که در آن پیتون بزرگی در حال بلعیدن کانگورو بود.

 

پیتون بزرگ که بین دو و نیم تا سه متر طول داشت ۴۰ دقیقه طول کشید تا شکار خود را ببلعد و این فرصت کافی در اختیار جنگلبان استرالیایی گذاشت تا از ضیافت پیتون فیلمبرداری کند. به گفته پل اونیل بلعیدن کانگورو برای پیتون بزرگ کار ساده ای نبود، اما با خوردن این طعمه دست کم برای دو تا سه ماه نیازی به غذا نخواهد داشت.

 

“پیتون زیتونی” یکی از بزرگ ترین مارهایی است که در استرالیا زندگی می کنند و طول برخی از آنها حتی به چهار و نیم متر هم می رسد. این مار سمی نیست و غالبا شبها شکار می کند.

 

تصاویر دیدنی از بلعیده شدن کانگورو توسط مار  

بلعیده شدن کانگورو توسط مار  

تصاویر دیدنی از بلعیده شدن کانگورو توسط مار  

مار  

تصاویر دیدنی از بلعیده شدن کانگورو توسط مار  

مار توسط کانگورو  

تصاویر دیدنی از بلعیده شدن کانگورو توسط مار  

تصاویر دیدنی از بلعیده شدن کانگورو توسط مار

تصاویر دیدنی از بلعیده شدن کانگورو توسط مار  

تصاویر دیدنی از بلعیده شدن کانگورو توسط مار

تصاویر دیدنی از بلعیده شدن کانگورو توسط مار  

تصاویر دیدنی از بلعیده شدن کانگورو توسط مار

تصاویر دیدنی از بلعیده شدن کانگورو توسط مار  

 

منبع : مجله تکناز  

 

تبلیغات