یک خانه وارونه در روسیه + تصاویر

یک خانه وارونه در روسیه + تصاویر

 

در Krasnoyarsk، روسیه، یک خانه وارونه به عنوان یک جاذبه اصلی برای جذب ساکنان محلی و گردشگران ساخته شده است ، در این خانه شما احساس می کنید بر روی سقف راه می روید و قانون جاذبه را شکسته اید زیرا تمام اشیاء در این خانه وارونه نصب شده اند.

 

یک خانه وارونه در روسیه + تصاویر

خانه وارونه

یک خانه وارونه در روسیه + تصاویر

خانه وارونه در روسیه

یک خانه وارونه در روسیه + تصاویر

عکس های خانه وارونه در روسیه

یک خانه وارونه در روسیه + تصاویر

خانه ای کاملا وارونه

یک خانه وارونه در روسیه + تصاویر

عکس های خانه وارونه

یک خانه وارونه در روسیه + تصاویر

 

 

تهیه و تنظیم : مجله تکناز