کودکی که از مغزش یک چوب غذا خارج کردند + عکس

کودکی که از مغزش یک چوب غذا خارج کردند + عکس

بر اثر بک بی توجهی والدین و سهل انگاری آنها یک چوب غذا در مغز این کودک از راه بینی فرو رفت !

 

هوآنگ کودکی است که بر اثر فرو کردن یک چوب غذا در مغزش به بیمارستان منتقل شد. عکس های MRI گرفته شده از سر این کودک کاملا نشان دهنده این موضوع است که چوب به طور عجیبی در سر او نفوذ کرده است.

 

به گزارش تکناز، چند روز پیش پسر بچه 2 ساله ای به سرعت به اورزانس بیمارستان مراجعه کرد و دچار اتفاق عجیب شده بود. مشکل این کودک بسیار خطرناک و عجیب بود چرا که یک چوب غذا بر اثر بی احتیاطی وارد سر او شده بود و به مغزش رسیده بود.

 

پزشکان 4 ساعت تلاش کردند تا با کمترین آسیب بتوانند این چوب غذا را از سر “هوآنگ ژیونگ” خارج کنند. پزشکان باید طوری اینکار را انجام می دادند که مغز از کار نیافتد چرا که چوب غذا به اندازه 7 سانتی متر در مغز نفوذ کرده بود.

 

 

کودکی که از مغزش یک چوب غذا خارج کردند + عکس

 

عکس های MRI گرفته شده از سر این کودک کاملا نشان دهنده این موضوع است که چوب به طور عجیبی در سر او نفوذ کرده است. به گفته پزشکان دستگاه عصبی این کودک آسیبی ندیده و به زودی سلامتی کامل را بدست خواهد آورد.

 

پدر هوآنگ در مورد علت حادثه می گوید: در خانه مشغول استراحت بودم که ناگهان صدای جیغی از طرف هوآنگ به گوش رسید. پس از پیدا کردن او در اتاقش شکه شدم چرا که یک چوب غذا به طور وحشتناکی وارد سر او شده بود. ابتدا فکر کردم مرده است اما سریعا او را به اورژانس رساندم.