تبلیغات

خلق آثار هنری با استفاده از سیم فولادی

خلق آثار هنری با استفاده از سیم فولادی

 

هنرمندی با نام گاوین اهل لندن که در رشته هنر و مجسمه سازی مشغول به تحصیل است در ساخت مجسمه های جدید خود از سیم های فولادی ضخیم استفاده کرده است و این مجسمه های را با خم کردن این سیم های ضخیم ساخته است.

 

با نگاه کردن به این مجسمه ها در نگاه اول گویی آنها را با خط های سیاه و یا با مداد کشیده باشند اما آنها با سیم و خم کردن سیم های فولادی ساخته است. شما در ادامه این مجسمه های زیبا ساخته شده با سیم های فولادی رو مشاهده می کنید.

 

خلق آثار هنری با استفاده از سیم فولادی

 

مجسمه های فلزی

 

خلق آثار هنری با استفاده از سیم فولادی

 

مجسمه های سیمی فولادی

 

خلق آثار هنری با استفاده از سیم فولادی

 

خلق مجسمه هایی با سیم

 

خلق آثار هنری با استفاده از سیم فولادی

 

سیم فولادی

 

خلق آثار هنری با استفاده از سیم فولادی

 

مجسمه هایی با سیم فولادی

 

خلق آثار هنری با استفاده از سیم فولادی

 

خلق آثار هنری با استفاده از سیم فولادی

 

خلق آثار هنری با استفاده از سیم فولادی

 

خلق آثار هنری با استفاده از سیم فولادی

 

خلق آثار هنری با استفاده از سیم فولادی

 

خلق آثار هنری با استفاده از سیم فولادی

 

خلق آثار هنری با استفاده از سیم فولادی

 

خلق آثار هنری با استفاده از سیم فولادی

 

خلق آثار هنری با استفاده از سیم فولادی

 

 

تهیه و تنظیم : مجله تکناز

 

 

تبلیغات