شیوع بیماری عجیب در میان مردم روستایی در چین +عکس

شیوع بیماری عجیب در میان مردم روستایی در چین +عکس

به تازگی در میان مردم یکی از روستاهای چین یک بیماری عجیب و ناشناخته شیوع پیدا کرده است تیم پزشکی و محققان در پی علت و عوامل بوجود آمده این بیماری خطرناک هستند.

 

روستاییان در جنوب چین از یک بیماری فلج کننده کهموجب می شود دست و پاهای آن ها به تدریج تغییر شکل دهد و پیچ و تاب بگیرد دنیای پزشکی را متحیر و متعجب ساخته است . این بیماری ناشناخته و عجیب ازدرد مفاصل شروع می شود و باعث تاول های بزرگ و وحشتناک در بدن می شود.

 

تا کنون 20 نفر در این روستا به این بیماری مبتلا شده اند و تیم پزشکی سخت در تحقیق علت این بیماری و راه درمان آن می باشد. و جدیدترین یافته های آن ها : بیماری نادر کاشین بک و هم چنین به عنوان بزرگ بیماری استخوان اشاره شده است.!!!

 

شیوع بیماری عجیب در میان مردم روستایی در چین +عکس

شیوع بیماری عجیب در میان مردم روستایی در چین +عکس

شیوع بیماری عجیب در میان مردم روستایی در چین +عکس

شیوع بیماری عجیب در میان مردم روستایی در چین +عکس

شیوع بیماری عجیب در میان مردم روستایی در چین +عکس

شیوع بیماری عجیب در میان مردم روستایی در چین +عکس