معمای جالب پیدا کردن مکعب با دو سطح قرمز

معمای جالب پیدا کردن مکعب با دو سطح قرمز

معمای جالب پیدا کردن مکعب با دو سطح قرمز را بخوانید و حل کنید. مطابق شکل برای ساخت این پروژه عظیم و مکعب بزرگ، به 27 مکعب کوچک نیاز داریم. که فقط سطح بیرونی این بنا به رنگ قرمز می باشد.

 

پس از اتمام کار این بنا، چند مکعب کوچک فقط و فقط دو سطح (وجه) آن قرمز رنگ است؟؟

 

معمای جالب پیدا کردن مکعب با دو سطح قرمز

 

برای پیدا کردن پاسخ این معما به پایین بروید

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

پاسخ معما:

12 مکعب فقط با دو وجه قرمز داریم.
8 مکعب فقط با 3 وجه قرمز داریم
1 مکعب کاملا بی رنگ داریم.

 

تهیه و تنظیم : مجله تکناز