دختری که درازترین زبان دنیا را دارد + تصاویر

دختری که درازترین زبان دنیا را دارد + تصاویر

 

دختری که دارای درازترین زبان دنیا است. این دختر به عنوان زبان درازترین انسان روی کره زمین شناخته می شود.

 

«آدریان لوئیس» با بیان اینکه طول زبان او 10.16 سانتیمتر است، گفت: می توانم زبان خود را به بینی، چانه و حتی چشم هایم برسانم. این دختر آمریکایی به تازگی با مسوولان ثبت رکوردهای جهانی گینس گفتگویی داشته و منتظر است تا رکورد داشتن درازترین زبان دنیا را از آن خود کند.

 

آدریان همچنین گفت: زبان مادر، مادربزرگ و پدربزرگم همین ویژگی را داشته و احتمالا داشتن زبان دراز را از آنان به ارث برده ام.

 

در حال حاضر «نیک استوبرل» با داشتن زبانی به طول 9.9 سانتیمتر رکورددار درازترین زبان دنیا است.

 

دختری که درازترین زبان دنیا را دارد + تصاویر

دختر زبان دراز

 

دختری که درازترین زبان دنیا را دارد + تصاویر

دختر زبان دراز

 

دختری که درازترین زبان دنیا را دارد + تصاویر

زبان درازترین دختر دنیا

 

دختری که درازترین زبان دنیا را دارد + تصاویر

درازترین زبان دنیا

 

دختری که درازترین زبان دنیا را دارد + تصاویر

زبان دراز

 

دختری که درازترین زبان دنیا را دارد + تصاویر

زبان بلند

 

دختری که درازترین زبان دنیا را دارد + تصاویر

زبان دراز دختر

 

دختری که درازترین زبان دنیا را دارد + تصاویر

درازترین زبان دنیا

 

دختری که درازترین زبان دنیا را دارد + تصاویر

بلندترین زبان دنیا

 

 

تهیه و تنظیم : مجله تکناز