پرورش هندوانه هایی به شکل قلب + عکس

پرورش هندوانه هایی به شکل قلب + عکس

 

به تازگی یک کشاورز ژاپنی به نام ” Hiroichi Kimura ” هندوانه هایی به شکل قلب پرورش داده است.

 

این هندوانه ها درهنگام رشد، در یک قلب به شکل قلب قرار گرفته اند.

 

پرورش هندوانه هایی به شکل قلب + عکس

هندوانه قلب شکل

پرورش هندوانه هایی به شکل قلب + عکس

 

 

منبع : مجله تکناز