تبلیغات

نتیجه بردن یک خودروی سنگین به ساحل (عکس)

نتیجه بردن یک خودروی سنگین به ساحل (عکس)

 

نتیجه بردن یک خودروی سنگین به ساحل ، وقتی یک خودروی سنگین رو ببری لب ساحل باید هم منتظر همچین اتفاقی باشی !

 

نتیجه بردن یک خودروی سنگین به ساحل (عکس)

 

ماشین سنگین

 

نتیجه بردن یک خودروی سنگین به ساحل (عکس)

 

غرق شدن ماشین سنگین در ساحل

 

نتیجه بردن یک خودروی سنگین به ساحل (عکس)

 

نتیجه بردن ماشین سنگین به ساحل

 

نتیجه بردن یک خودروی سنگین به ساحل (عکس)

 

 

تهیه و تنظیم : مجله تکناز

 

تبلیغات