تبلیغات

تصاویر جشنواره از بین بردن شیطان در هند

تصاویر جشنواره از بین بردن شیطان در هند

 

عکس های جشنواره از پای درآوردن شیطان به دست الهه هندوها در ادامه مشاهده می کنید. جشنواره مذهبی هندوها با عنوان تایپوسام در کشورهای مالزی، سنگاپور و هند برگزار شد. بر اساس اعتقادات هندوها، در این روز یکی از الهه های آئین هندو، اهریمن شیطانی را از پای در آورده است.

 

تصاویر جشنواره از بین بردن شیطان در هند

جشنواره هندو ها

تصاویر جشنواره از بین بردن شیطان در هند

از پای در آوردن شیطان

تصاویر جشنواره از بین بردن شیطان در هند

از بین بردن شیطان

تصاویر جشنواره از بین بردن شیطان در هند

از پای در آوردن شیطان

تصاویر جشنواره از بین بردن شیطان در هند

هندوستان

تصاویر جشنواره از بین بردن شیطان در هند

جشنواره هندوها

تصاویر جشنواره از بین بردن شیطان در هند

تصاویر جشنواره از بین بردن شیطان در هند

تصاویر جشنواره از بین بردن شیطان در هند

تصاویر جشنواره از بین بردن شیطان در هند

تصاویر جشنواره از بین بردن شیطان در هند

تصاویر جشنواره از بین بردن شیطان در هند

تصاویر جشنواره از بین بردن شیطان در هند

تصاویر جشنواره از بین بردن شیطان در هند

تصاویر جشنواره از بین بردن شیطان در هند

تصاویر جشنواره از بین بردن شیطان در هند

تصاویر جشنواره از بین بردن شیطان در هند

تصاویر جشنواره از بین بردن شیطان در هند

تصاویر جشنواره از بین بردن شیطان در هند

تصاویر جشنواره از بین بردن شیطان در هند

تصاویر جشنواره از بین بردن شیطان در هند

تصاویر جشنواره از بین بردن شیطان در هند

تصاویر جشنواره از بین بردن شیطان در هند

تصاویر جشنواره از بین بردن شیطان در هند

تصاویر جشنواره از بین بردن شیطان در هند

تصاویر جشنواره از بین بردن شیطان در هند

تصاویر جشنواره از بین بردن شیطان در هند

تصاویر جشنواره از بین بردن شیطان در هند

تصاویر جشنواره از بین بردن شیطان در هند

 

 

تهیه و تنظیم : مجله سرگرمی تکناز

 

 

تبلیغات