تست هوش و تشخیص IQ خودتان + تصویر

تست هوش و تشخیص IQ خودتان + تصویر

تست هوشی که با آن ضریب هوشی خودتان را مشخص می کنید

 

هرکی اینو حل کنه Iq بالای 120 (در مبنای 16) داره.

 

 

تست هوش و تشخیص IQ خودتان + تصویر

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

 

پاسخ معما:

کافیست مجموع اعداد را در اختلافشان ضرب کنیم.
7+8=15
15*1=15
جواب عدد 15 است.
آسون بود.

 

***********************************

 

تست هوش ریاضی جالب

 

 

تست هوش و تشخیص IQ خودتان + تصویر

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

 

پاسخ:

این معما می تواند چند جواب داشته باشد ولی منطقی ترین جواب آن عدد 68 است:

1*1=1 , 1*1=1 , 1+1=2
2*2=4 , 4*2=8 , 8+2=10
3*3=9 , 9*3=27 , 27+3=30
4*4=16 , 16*4=64 , 64+4=68