جملاتی زیبا و آموزنده برای زندگی بهتر + عکس

جملاتی زیبا و آموزنده برای زندگی بهتر + عکس

آن روزی که میترسید فرا رسید ….

از روزی میترسم که تکنولوژی از تعاملات ما انسانها سبقت بگیرد

 دنیا نسلی از ابلهان خواهد داشت…

آلبرت اینشتین

 

جملاتی زیبا و آموزنده برای زندگی بهتر + عکس


 

اتظار داری خجالت بکشد؟!

مگر از دستهای نانازی و مخملیِ کارنکرده‌مان در مقابل کارگری خجالت می‌کشیم

که انتظار داریم او از فکر و عقیده‌اش خجالت بکشد؟

ابراهیم گلستان

جملاتی زیبا و آموزنده برای زندگی بهتر + عکس

حقیقت نوشت

هیچ چیزی چندش آور تر از احترامی که از ترس نشات گرفته نیست . . .

آلبر کامو

 


 

 

زندگی کردن شهامت میخواهد!

گاهی زندگی کردن بیشتر شهامت می خواهد تا این که خودت را خلاص کنی

 آلبر کامو
جملاتی زیبا و آموزنده برای زندگی بهتر + عکس

حقیقت نوشت

لازمه قدر دانی از داشته هایتان

گاهی از دست دادن آنها است . . .

 

 


 

 

اما خندیدن بسیار سخت است !

فقط کسانی که زیاد گریه کرده اند می توانند
ارزش زیبایی های زندگی را درک کنند
و از ته دل بخندند.گریه کردن آسان است ،
اما خندیدن بسیار سخت.
این حقیقت را خیلی زود می فهمی…

 اوریانا فالاچی

جملاتی زیبا و آموزنده برای زندگی بهتر + عکس

حقیقت نوشت

سه چیز را نگه دار:

گرسنگیت را سر سفره دیگران

زبانت را در جمع

 چشمت را در خانه دوست . . 

 


 

 

تو زندگی را لمس نکرده ای!

تو زندگی را خوانده ای، لمس نکرده ای

 تو در طول و عرض خاک مقدس زندگی، راه نرفته ای

 فقط زندگی را ورق زده ای و بر زندگی، حاشیه نوشته ای

جنگل تو کاغذی است، تفنگ تو کاغذی است،

اعتقاد تو به مردم، اعتقادی کاغذی و پارگی پذیر

نادر ابراهیمی

جملاتی زیبا و آموزنده برای زندگی بهتر + عکس

یاد آوری نوشت

یادت باشه

وقتی دلبر داری

باید از بقیه دل برداری . . 

 

منبع : جملات زیبا

گردآوری و تنظیم : مجله تکناز