تصاویر اغواکننده سوپر مدل معروف روی مجله الی

تصاویر اغواکننده سوپر مدل معروف روی مجله الی

عکس های اغوا کننده از خانم هنرمند و سوپر مدل روی مجله الی ، خانم هنرمند با نشان دادن ژست های متفاوت سعی دارد تصاویر دلفریبی از خود روی مجله الی به ثبت برساند.خانم کیت آپتان به مجله الی می گوید این تصاویر مرا به مقصدم نزدیکتر می نماید.

 

من نهایت تلاشم را می نمایم تا تصاویر نتیجه خوب داشته باشد.خانم سوپر مدل می افزاید پول شادی اور نیست.من احساس می کنم ثروتمندم به خاطر اینکه خانواده و رفقایم را دوست دارم.اسبم و سگم را دوست دارم.اینها همه ثروت بزرگی است.

 

تصاویر اغواکننده سوپر مدل معروف روی مجله الی

 

تصاویر اغواکننده سوپر مدل معروف روی مجله الی