دل نوشته عاشقانه و زیبا (این رسمش نبود…)

مجموعه : عاشقانه
دل نوشته عاشقانه و زیبا (این رسمش نبود…)

 عاشقانه ای زیبا و خواندنی برای پدر و مادر

 

برای آرزوهایی که میمیرند ، سکوتی میکنم سنگین تر از فریاد….

 

این رسمش نبود…

.

.

.

.

.

گاهی صورت پدر و مادرت را تبدیل به دفتر نقاشی ات میکنی …

 

با مداد،

 

چین و چروک ،

 

صورتشان را خط می اندازی …

 

چشم که باز میکنی ،

 

میفهمی که هیچ پاک کنی نیست که آنها را پاک کند …

 

این رسمش نبود که عشق بی حد آنها را اینگونه پاسخ دهی …

 

حواست کجاست ؟؟؟

 

دستانشان را دیده ای ؟

 

همان دستانی که روزی تو را نوازش می کرد ،

 

حالا تبدیل به دفتر خط خطی های تو شده است …

 

… این رسمش نبود …