تصاویر حل بزرگ ترین و پیچیده ترین مکعب روبیک دنیا

تصاویر حل بزرگ ترین و پیچیده ترین مکعب روبیک دنیا

 

برخی در کمتر از 13 ثانیه موفق به حل یک مکعب روبیک هستند اما این مکعب روبیک که بزرگ‌ترین مکعب روبیک است چند برابر بیشتر وقت می‌برد و حل آن کار آسانی نیست.

 

«کنت براندون» با اسم مستعار RedKB توانست این مکعب روبیک را که 17 در 17 در 17 است را در مدت کمتر از 7 ساعت و 30 دقیقه حل کند.

 

این مکعب توسط «اسکارون دونتر» طراح هلندی، طراحی شده است؛ RedKB فیلمبرداری ساخت این مکعب را در اینترنت به نمایش گذاشته است.

 

تصاویر حل بزرگ ترین و پیچیده ترین مکعب روبیک دنیا  

مکعب روبیک  

تصاویر حل بزرگ ترین و پیچیده ترین مکعب روبیک دنیا  

بزرگترین مکعب روبیک  

تصاویر حل بزرگ ترین و پیچیده ترین مکعب روبیک دنیا  

 

منبع : مجله تکناز