تبلیغات

تصاویر دیدنی از زندگی عادی حیوانات معلول

تصاویر دیدنی از زندگی عادی حیوانات معلول

 

پسری از حیوانات هستند که همانند برخی از انسان ها مشکل معلولیت دارند اما برای آنها این مشکل نمی تواند مانع از زندگی کردن بشود و همچنان به زندگی خود ادامه می دهند.

 

در واقع حیوانات هم در طبیعت بی رحم کره زمین همانند بیشتر انسانها در حوادث مختلف صدمه دیده و با نقص عضو زمین گیر می شود . اما آن چه که بین انسان و حیوانات می تواند در چنین مواقعی قابل لمس و ستودنی باشد ، همزیستی مسالمت آمیز و یاریگری انسان برای رفع مشکل حیواناتی است که دچار نقص عضو شده و با ساخت پرتز های مختلف توان از دست رفته ی حیوان آسیب دیده را به وی بر می گردانند.امروزه تعداد اندکی از سازمان های حمایت کننده ی حیوانات هستند که با مشاهده ی چنین مواردی با ساخت اعضای مصنوعی – پروتز – انقلابی را برای حمایت از حیوانات معلوم به وجو آورده اند که همواره مورد توجه و ستایش دوست داران حیات وحش قرار گرفته اند. با هم نمونه های از این همزیستی را مشاهده می کنیم .

 

تصاویر دیدنی از زندگی عادی حیوانات معلول

 

حیوانات معلول

 

تصاویر دیدنی از زندگی عادی حیوانات معلول

 

زندگی معمولی حیوانات معلول

 

تصاویر دیدنی از زندگی عادی حیوانات معلول

 

عکس های حیوانات معلول

 

تصاویر دیدنی از زندگی عادی حیوانات معلول

 

عکس های دیدنی از زندگی حیوانات معلول

 

تصاویر دیدنی از زندگی عادی حیوانات معلول

 

زندگی معمولی حیوانات معلول

 

تصاویر دیدنی از زندگی عادی حیوانات معلول

 

عکس های حیوانات

 

تصاویر دیدنی از زندگی عادی حیوانات معلول

 

حیوانات معلول

 

تصاویر دیدنی از زندگی عادی حیوانات معلول

 

معلولیت حیوانات

 

تصاویر دیدنی از زندگی عادی حیوانات معلول

 

تصاویر دیدنی از زندگی عادی حیوانات معلول

 

تصاویر دیدنی از زندگی عادی حیوانات معلول

 

تصاویر دیدنی از زندگی عادی حیوانات معلول

 

تصاویر دیدنی از زندگی عادی حیوانات معلول

 

تصاویر دیدنی از زندگی عادی حیوانات معلول

 

تصاویر دیدنی از زندگی عادی حیوانات معلول

 

تصاویر دیدنی از زندگی عادی حیوانات معلول

 

تصاویر دیدنی از زندگی عادی حیوانات معلول

 

تصاویر دیدنی از زندگی عادی حیوانات معلول

 

تصاویر دیدنی از زندگی عادی حیوانات معلول

 

تصاویر دیدنی از زندگی عادی حیوانات معلول

 

تصاویر دیدنی از زندگی عادی حیوانات معلول

 

تصاویر دیدنی از زندگی عادی حیوانات معلول

 

تصاویر دیدنی از زندگی عادی حیوانات معلول

 

تصاویر دیدنی از زندگی عادی حیوانات معلول

 

تصاویر دیدنی از زندگی عادی حیوانات معلول

 

تصاویر دیدنی از زندگی عادی حیوانات معلول

 

تصاویر دیدنی از زندگی عادی حیوانات معلول

 

تصاویر دیدنی از زندگی عادی حیوانات معلول

 

تصاویر دیدنی از زندگی عادی حیوانات معلول

 

 

تهیه و تنظیم : مجله تکناز

 

تبلیغات