تبلیغات

تصاویر دیدنی از بالا آمدن سطح آب در یک شهر

تصاویر دیدنی از بالا آمدن سطح آب در یک شهر

 

شهر ونیز یکی از جاذبه های زیبا و توریستی کشور ایتالیا می باشد که اکنون به خاطر شرایط جوی به شهری شناور بر روی آب تبدیل شده است.

 

شهر ونیز در کشور ایتالیا این روز ها بر طبق روال هر ساله، شاهده بالا آمدن فصلی سطح آب می باشد.

 

تصاویر دیدنی از بالا آمدن سطح آب در یک شهر

شهر ونیز

تصاویر دیدنی از بالا آمدن سطح آب در یک شهر

شهر ونیز در ایتالیا

تصاویر دیدنی از بالا آمدن سطح آب در یک شهر

شهر رویایی ونیز

تصاویر دیدنی از بالا آمدن سطح آب در یک شهر

شهر زیبا بر روی آب

تصاویر دیدنی از بالا آمدن سطح آب در یک شهر

بالا آمدن سطح آب در ونیز

تصاویر دیدنی از بالا آمدن سطح آب در یک شهر

شهر ونیز بر روی آب

تصاویر دیدنی از بالا آمدن سطح آب در یک شهر

 

 

تهیه و تنظیم : مجله تکناز

 

 

تبلیغات