روش عجیب و جدید این زن برای یاری رساندن به حیوانات + عکس

روش عجیب و جدید این زن برای یاری رساندن به حیوانات + عکس

روش جدید و عجیب خانم هنرمند در یاری رساندن به حیوانات!! معمولا حضور خانم های هنرمند در مراسم جمع اوری کمکهای خیریه بسیار پررنگ است.

 

  حضور انها باعث پرشورتر مراسم ی گردد.آنها با شیرینکاریهای خود در برابر مراجعه کنندگان بر جذابیت مراسم می افزایند.به گزارش دیلی خبر این بار خانم هنرمند در حمایت از حقوق حیوانات خود را داخل قفس زندانی نمود تا در اسارت خرسی باشد که او در دست گرفته است.

 

روش عجیب و جدید این زن برای یاری رساندن به حیوانات + عکس

خانم جمیما خان از جمله هنرمندانی بود که خود را داخل قفسی جای داد تا در دستان خرس قرار گیرد و برای سازمان “یونیسف هالووین بال” درلندن کمکهای خیریه برای حیوانات جمع نماید.

 

روش عجیب و جدید این زن برای یاری رساندن به حیوانات + عکس

او ضمن قرار دادن تصاویری از خود در تویتر به مراسم مهیج اشاره نمود که داخل قفس توسط خرسهای بزرگ اسیر شده بود.برخی دیگر از هنرمندان نیز در این مراسم شرکت جسته بودند