استرس و هیجان 200 متری با آکروبات باز خفن آمریکایی + تصاویر

استرس و هیجان 200 متری با آکروبات باز خفن آمریکایی + تصاویر

هنرمندی بی نظیر و هیجانی  این آکروبات باز آمریکایی باعث شهرت او شد.  آکروبات‌باز آمریکایی بر روی طنابی که از ساختمانی به ساختمان دیگر بسته شده بود، بدون هیچ لرزشی راه رفت.

 

تکناز: «نیک والندا» آکروبات باز آمریکایی بر روی طناب محکمی که از یک ساختمان به ساختمان دیگر بسته شده بود، در آسمان شیکاگو بدون هیچ لرزشی راه رفت؛ طول این طناب از یک ساختمان به ساختمان دیگر 200 متر بود.

 

نیک گفت: مردم فکر می‌کنند من دیوانه‌ام اما احساسی که من در آن بالا دارم وصف ناپذیر است.

 

استرس و هیجان 200 متری با آکروبات باز خفن آمریکایی + تصاویر

استرس و هیجان 200 متری با آکروبات باز خفن آمریکایی + تصاویر

استرس و هیجان 200 متری با آکروبات باز خفن آمریکایی + تصاویر