چشمان جادویی و شگفت انگیز این دختر + عکس

چشمان جادویی و شگفت انگیز این دختر + عکس

در این بخش با دختری آشنا می شویم که قدرت چشمان او 100 برابر بیشتر از دیگران رنگ را تشخیص می دهد که به او لقب چشم جادویی داده شده است. ادامه جالب این مطلب را در همین بخش دنبال کنید.

 

به گزارش تکناز «کانستا آنتیکو» خانمی است که چشمانش حالت خاصی دارد و به واسطه آن می تواند 100 برابر بیشتر از انسان های معمولی رنگ ها را تشخیص دهد. این خانم می تواند تک تک رنگ های دنیا را تجزیه شده ببیند و هیچ چیز برای او تک رنگ نیست.

 

چشمان جادویی و شگفت انگیز این دختر + عکس

 

 
چشم انسان به طور معمولی از سه مخروط تشکیل می شود که سیگنال ها را گرفته و به مغز ارسال می کند اما چشمان کانستا از 4 نوع مخروط تشکیل شده است. در حالیکه ما تنها 1 میلیون رنگ را تشخیص می دهیم این خانم 100 میلیون رنگ را به وضوح می بیند.

به افرادی که این حالت برای چشم آن ها وجود دارد «tetrachromats» گفته می شود. این افراد در دنیا بسیار کم هستند و تعداد آن ها از انگشتان دو دست بیشتر نخواهد شد. البته ممکن است در برخی افراد وجود مخروط چهارم منجر به کور رنگی بشود برای مثال دختر 12 ساله کانستا دچار کور رنگی است و در نطه مقابل مادرش قرار دارد.