بزرگترین پرچم انسانی جهان در نپال + عکس

بزرگترین پرچم انسانی جهان در نپال + عکس

بزرگترین پرچم انسانی در نپال ساخته شد. هدف از اینکار فقط رکورد نیست بکه باعث شادی و نشاط افراد شرکت کننده نیز شد.

 

رکورد قبلی در اختیار پاکستانی ها بود که فوریه 2014 توانسته بودند با حضور 28 هزار و 957 نفر پرچم کشورشان را شکل دهند.

 

رکورد بزرگترین پرچم انسانی جهان با حضور 35 هزار نپالی در شهر کاتماندو شکسته شد.

 

بزرگترین پرچم انسانی جهان در نپال + عکس

بزرگترین پرچم انسانی جهان در نپال

بزرگترین پرچم انسانی جهان در نپال + عکس

بزرگترین پرچم انسانی جهان در نپال

بزرگترین پرچم انسانی جهان در نپال + عکس

 

منبع : مجله تکناز